Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012



Enki Bilal



τραγούδι για πόδια


Δώδεκα μικρά δάχτυλα
εσταυρωμένα πάνω σε καρφιά
δώδεκα δάχτυλα μικρά παραχωμένα μές στη λάσπη
Εγώ η ερημική
εκτοξεύω τις γάμπες μου δίχως γόνατα
Ρίχνω τα πόδια μου στη θάλασσα
και κοιμάμαι πάνω στη νοτισμένη άμμο
γιατί τα δώδεκα μικρά δάχτυλα
είναι δικά σου



Joyce  Mansour
κραυγές σπαράγματα όρνια
απόδοση  Εκτωρ Κακναβάτος



Δεν υπάρχουν σχόλια: