Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

"ήθος ανθρώπω δαίμων"


«ήθος ανθρώπω δαίμων»Κάθε συνάντηση  και μία ευκαιρία.πάντα.για όλους

οχι για το χειρότερο.μα για το καλύτερο.οχι  για λεηλασία και αρπαγή

αλλά για προσφορά και αυτογνωσία.

Ο άνθρωπος προχωρά όταν δεν φτιασιδώνεται
όταν χαίρεται την γυμνότητά του
Κι αυτό σημαίνει 
είμαι καθαρός
έρχομαι απ το μέλλον

Δεν υπάρχουν σχόλια: