Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017


....Μονάχα μια φορά το κάθε τι,μονάχα μια.Μιά μοναχά,
και πιά ποτέ ξανά.Κι εμείς επίσης

μονάχα μια φορά.Ποτέ ξανά.Μα τη μοναδική
αυτή φορά το νάχωμε υπάρξει,κι ας είναι μια φορά μονάχα:

Το νάχωμε υπάρξει γήινοι,αυτό δεν φαίνεται σαν κάτι τι που πίσω παίρνεται......
ΡΙΛΚΕ/ελεγείες του Duino(9 απόσπασμα) 


Δεν υπάρχουν σχόλια: