Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΧΑΡΤΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ/CHART OF SHIPWRECKS
NOCTURNAL B
I hear only the sound of my typewriter
emotional cash register issuing...
receipts.
My small act trembles wakeful
between my fingers before passing for good
in the sobbing space of silence

Εφη Καλογεροπούλου
ΧΑΡΤΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ/CHART OF SHIPWRECKS
Μτφρ: Γιάννης Γκούμας

εκδ: μετρονόμος/ποιείν,2017

φωτογραφία-σύνθεση: Δαυίδ Μπάκας.....Δαυίδ σε ευχαριστώ!!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: