Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

...so many masks and few faces!

"Υou will learn,to your expenses that in the long journey of life
you will meet so many masks and few faces"

Luigi Pirandello

Δεν υπάρχουν σχόλια: