Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

"εκεί όπου δεν μπορεί κανείς να αγαπά, εκεί πρέπει — να προσπερνά! "
Friedrich Nietzsche
(ετσι μίλησε ο Ζαρατούστρα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: