Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

εφη καλογεροπούλου/έρημος οπως έρωτας/εκδ: μετρονόμος -ποιείν


στο τυπογραφείο!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Το οργωμένο χώμα της συνείδησης
το τέλος και η αρχή της βλάστησης
η γύρη της ανθισμένης γνώσης
όλα είναι εκεί που ανατέλλει και
δύει η όψη των πραγμάτων
στο κατώφλι μιας τυφλότητας πυκνής
που βαπτίζεται στο φως
και είναι η παρουσία από απουσία φτιαγμένη
και από την ύλη του νερού η δίψα.

The ploughed earth of conscience
the end and the beginning of vegetation
the pollen of blooming knowledge
all are there where dawns and
sets the aspect of things
on the threshold of dense blindness
baptized in the light
and is a presence made of absence
and thirst of the water’s substance.

Εφη Καλογεροπούλου//
ΕΡΗΜΟΣ οπως ΕΡΩΤΑΣ//
ΕΚΔ: Μετρονόμος-ποιείν//

 Desert as Desire /μτφρ: Γιάννης Γκούμας /
/δίγλωσση έκδοση /ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: