Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

...καλή ξεκούραση σε ολους..!!!!!!
the only wisdom we can hope to acquire
is the wisdom of humility : humility is endless.

η μόνη σοφία που μπορούμε να ελπίζουμε να αποκτήσουμε
είναι η σοφία της ταπεινότητας: η ταπεινότητα δεν έχει τέλος.

T.S.ELIOT
Four Quartets(East Coker)

μτφρ: Εφη Αθανασίου


Δεν υπάρχουν σχόλια: