Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015Είναι ένα ξαλάφρωμα στη ζωή να ακολουθήσεις τις άμεσες τάσεις ,είτε είσαι μεγάλος ,είτε είσαι μικρός,αλλά και η αμοιβή διατηρείται ανάλογη,είτε είσαι μεγάλος ,είτε είσαι μικρός,κι αυτός που από έλλειψη πνευματικής ωριμότητας δεν καταλαβαίνει πώς ακόμα και μια αθάνατη δόξα είναι μονάχα κατηγορία της προσκαιρότητας ,αυτός που δεν καταλαβαίνει πώς αυτά τα πράγματα που το κυνήγι τους κρατάει άυπνη την ψυχή μας με τον πόθο και την λαχτάρα ,είναι μονάχα πενιχρή ατέλεια σε σύγκριση προς την αθανασία που υπάρχει για κάθε άνθρωπο ,και που θα είχε δίκιο ο κόσμος ολόκληρος να τη ζηλεύη αν και για ένα μόνο άνθρωπο επιφυλασσόταν- αυτός δε θα μπορέση να μάθη ούτε τόσο δα τι σημαίνει πνεύμα και αιωνιότητα.


Soeren Kierkegaard
Η έννοια της αγωνίας
Μτφρ: Γιάννη Τζαβάρα
Εκδ: Δωδώνη


Δεν υπάρχουν σχόλια: