Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015ΑΦΙΣΑ
κατέβαλλα τόση προσπάθεια
να μάθω να διαβάζω
δακρύζοντας

ΑΛΕΧΑΝΤΡΑ ΠΙΣΑΡΝΙΚ
μτφρ: ΣΤΑΘΗΣ ΙΝΤΖΕΣ
εκδ:ΘΡΑΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: