Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016


 φωτο: Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ /ΑΝΤΡΕΙ ΤΑΡΚΟΦΣΚΙ ,1975

Η Τέχνη κινείται προς την αλήθεια, δεν είναι ταυτόσημη με αυτή, κατ αυτά η αλήθεια είναι το περιεχόμενό της. Είναι γνώση λόγω της σχέσης της με την αλήθεια, η ίδια η τέχνη το γνωρίζει, καθώς εκδηλώνεται σε αυτή.
Το έργο τέχνης ταυτίζεται με τον εαυτό του και ταυτόχρονα είναι πάντοτε κάτι διαφορετικό από τον εαυτό του. Μια τέτοια ετερότητα είναι παραπλανητική ,διότι το συστατικό μετα-αισθητικό στοιχείο εξατμίζεται μόλις προσπαθήσει κανείς να το αποσπάσει από το αισθητικό επίπεδο και νομίσει ότι το έχει απομονώσει και το κρατάει στα χέρια του.
Ο αινιγματικός χαρακτήρας των έργων τέχνης παραμένει συμφυής με την ιστορία. Η ίδια τα έκανε άλλοτε αινίγματα ,η ίδια εξακολουθεί και τώρα να τα κάνει,και αντίστροφα, αυτή και μόνο που τους προσέδωσε κύρος, αποτρέπει από τα έργα τέχνης το οδυνηρό ερώτημα σχετικά με τον λόγο ύπαρξής τους.
Την εποχή που τυλίγονται στη σιωπή, τα έργα τέχνης είναι αρχαϊκά. Αλλά όταν δεν μιλούν πιά, μιλάει η ίδια η σιωπή τους.
Ασφαλώς δεν μπορούμε να ορίσουμε τι είναι ένα έργο τέχνης, αλλά η αισθητική δεν επιτρέπεται να αγνοεί την ανάγκη για ένα τέτοιο ορισμό, αλλιώς αθετεί τις υποσχέσεις της. Τα έργα τέχνης είναι εικόνες χωρίς κάτι απεικονιζόμενο και κατά συνέπεια χωρίς εικόνα, είναι ουσία ως φαινόμενο. Δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των πλατωνικών ιδεών ως αρχετύπων ούτε των ομοιωμάτων τους, προπάντων δεν είναι αιώνια, είναι από κάθε άποψη ιστορικά.
Η προκαλλιτεχνική συμπεριφορά που προσεγγίζει περισσότερο την τέχνη και οδηγεί σε αυτή είναι η μετατροπή της εμπειρίας σε μια εμπειρία εικόνων, όπως το εξέφρασε ο Kierkegaard: τα λάφυρα που αρπάζουν είναι εικόνες.
Τα έργα τέχνης είναι αντικειμενοποιήσεις τέτοιων εικόνων και της μίμησης, σχήματα εμπειρίας που εξομοιώνουν το υποκείμενο της εμπειρίας με τον εαυτό τους.
Ομορφιά είναι η έξοδος εκείνου που αντικειμενοποιήθηκε στο βασίλειο των σκοπών και τώρα το εγκαταλείπει.
THEODOR ADORNO
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
μτφρ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: