Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016Δεν θυμάται
γιατί δεν θέλει να θυμάται.
Βαδίζει διαρκώς –
να διασχίσεις την έρημο, έλεγε, αυτό έχει σημασία,
και συνέχιζε
ανάμεσα στο πλήθος,
να διασχίσεις την έρημο, έλεγε.


Με προορισμό το δρόμο
αναζητώντας λίγη σκιά
δεν είχε παρά τον ίσκιο του
μονάχα.

He can’t remember
because he doesn’t want to remember.
He keeps on walking –
you must cross the desert, he’d say, that’s what matters,
and he carried on
among the crowd,
you must cross the desert, he’d say.


The road his destination,
looking for some shade,
he had nothing more than
his shadow.


Εφη Καλογεροπούλου
Ερημος οπως Ερωτας
Desert as Desire
μτφρ: Γιάννης Γκούμας


εκδ: μετρονόμος-ποιείν,2015


Δεν υπάρχουν σχόλια: