Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

HERMANN BROCH- "Βιργιλιου θανατος" υδωρ- ελευση

".......Διότι η αλήθεια του ματιού δεν ειναι τα γλυκογητέματα και οι θωπείες,όχι. Το μάτι θα αποκτήσει την ορασή του μόλις του πρωτόρθουν δάκρυα...μόνο όταν πονέσει το μάτι,θα γίνει μάτι πού βλέπει,μόνο όταν τα δικά του δάκρυα γίνουν όσα και τα δάκρυα του κόσμου,μόνο τότε θα ελθει και από το πιο τελευταίο μόριο υπάρξεως όλη η ξεχασμένη υγρασία και θα το γιομίσει αλήθεια.Αχ μόνο όταν ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια ,μόνο τότε γίνεται ο χθόνιος θάνατος μόνο τότε γίνεται ο χθόνιος θάνατος ζωή πού ανοίγει τα μάτια της και βλέπει το θάνατο καί βλέπει τα πάντα......." Βιργιλίου θάνατος HERMANN BROCH , μετ.ΓΙΩΡΓΟς ΚΕΝΤΡΩΤΗς εκδοσεις gutenberg

Δεν υπάρχουν σχόλια: