Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

..το αντίτιμο.......eat the price
of an imaginable gesture
exact warm unholy.....

τρώω το αντίτιμο
μιας νοητής χειρονομίας
σωστής θερμής ανίερης...

e.e. cummings
μτφ: Χάρης Βλαβιανός
γιάννης Δούκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: