Τρίτη, 12 Μαΐου 2015…« η αποκάλυψη του θείου στοιχείου μέσω της γνώσης του ανθρώπου για την ψυχή του,που εδραιώνει και την αυτογνωσία του…να ποια είναι η ανθρώπινη αποστολή της τέχνης..αυτό είναι το καθήκον της τέχνης προς την ανθρωπότητα,αυτό είναι το καθήκον της προς τη γνώση και,άρα,ο δικαιολογητικός όρος της ύπαρξης της,ο οποίος επαληθεύεται μέσω της εγγύτητάς της με το θάνατο,η δε αποστολή της(αφ’ής στιγμής η τέχνη,μόνον όταν είναι κοντά στο θάνατο μπορεί να γίνει τέχνη πραγματική και γνήσια)μόνο έτσι εκπληρώνεται ως σύμβολο της ανθρώπινης ψυχής……»

HERMANN BROCH//ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ
 
μτφρ:Γιώργος Κεντρωτής
εκδ: Gutenberg

Δεν υπάρχουν σχόλια: