Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ακινησία

 Ακινησία

Κι επειτα
έγινε αυτός
που πάντα
ήταν.


εφη καλογεροπούλου
"ηχος απο νερό"
εκδ: Ενδυμίων,2010
Immobility

And then
he became who
he always
was.   

Efi Kalogeropoulou
Sound of Water,2010

Translated from the Greek 
by Yannis Goumas


Δεν υπάρχουν σχόλια: